Årets koncerter

Fionia Koret samarbejder lejlighedsvis med Vulcan Odense.

I marts måned deltog korene i en koncert i Margrethe Kirken, Valby.

I juni måned afsluttede korene forårssæsonen med en koncert i Den Fynske Landsby, Odense.

I december måned deltog Fionia Koret i en julekoncert i Vor Frelser Kirke, Odense.