Korets dirigent

Sangkoret Fionia har taget afsked med vores dirigent Henriette Hoppe ved udgangen af 2020.

Derfor er vi bestyrelsen i gang med at søge en ny dirigent.
Vi håber. at have en ny dirigent klar ved starten af sæsonen sidst i august 2021.
Vi glæder os til at komme i gang efter pandamien, når vi er blevet vaccineret og restriktionerne tillader det.
Vi regner med, at vi mødes i Thomas Kingos mødelokaler.