Om koret

Sangkoret Fionia Odense.

Koret har, som navnet antyder, sine rødder dybt i den fynske muld og bygger på en tradition, som kan føres over 100 år tilbage, en tradition som vi er stolte af - og hæger om. Men det afholder os ikke fra at tage nye emner op, således at vores program af i dag er alsidigt, ligeligt fordelt mellem tradition og fornyelse, med hovedvægt på kvalitet, såvel i indhold som udførelse.

Sangkorets øveaftner er præget af sangglæde og fællesskab, hvor vi arbejder målrettet og ambitiøst med alsidige  repertoirer, som kan - og bliver anvendt i forbindelse med koncertarrangementer, som vi gennemfører omkring 6 gange i løbet af en forårs - og efterårssæson.

Vi er for tiden ca. 40 medlemmer, men vil altid være åbne for fornyelse, så - hvis du er interesseret, har et vist nodekendskab og din stemme vil kunne passe ind i koret, skal du være velkommen til at kontakte et medlem af vores bestyrelse.
Interesserede begynder i koret som udgangspunkt i januar og i august, og vil efter en 2 måneders kontingentfri prøveperiode kunne optages i koret. Du skal forvente en stemmeprøve. Herrestemmer er specielt velkomne.